Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

COXCIE, Raphael
Last Judgment dfg
Oil on panel, 300 x 369 cm Museum voor Schone Kunsten, Ghent
ID: 06217

COXCIE, Raphael Last Judgment dfg
Go Back!COXCIE, Raphael Last Judgment dfg


Go Back!


 

COXCIE, Raphael

Flemish painter (b. 1540, Mechelen, d. 1616, Brussels).   Related Paintings of COXCIE, Raphael :. | Little girl | Illustrated Newspaper | Allegory ag | The Shore of the Turquoise Sea | Still life floral, all kinds of reality flowers oil painting 174 |
Related Artists:
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.
Gherardo Starnina
Italian Gothic Era Painter, ca.1360-1413 was a Florentine painter of the early Quattrocento. According to the biographer Giorgio Vasari, Starnina initially trained with Antonio Veneziano, then with Agnolo Gaddi. He is claimed to have participated in the painting of the frescos in the Castellani Chapel in Santa Croce, Florence. He is also said to have moved to Spain in 1380 to work under Juan I of Castile, and is attributed some painting in the San Blas chapel of the Cathedral of Toledo. Several paintings formerly attributed to the Master of the Bambino Vispo are now attributed to Gherardo Starnina,
Octavius Oakley
1800-1867 was a Victorian watercolourist. Oakley initially worked for a cloth manufacturer near Leeds in Yorkshire. He developed into a specialist of portraits in watercolour and enjoyed the patronage of the Duke of Devonshire. From living in Derby where he depicted rustic scenes, he moved to Leamington Spa in Warwickshire in 1836, but returned to London in the 1840s and worked there until his death, producing paintings of street scenes and gypsies and their lifestyle. His emphasis on gypsy paintings which he exhibited at the Royal Watercolour Society earned him the name 'Gypsy Oakley'. Oakley met Thomas Baker in Leamington Spa where Baker was living and working and in 1841


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved