Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

Raphaelle Peale
The Crucified Christ with the Virgin Mary,Saints and Angels
mk170 1503 Oil on poplar 280.7x165.1cm
ID: 42967

Raphaelle Peale The Crucified Christ with the Virgin Mary,Saints and Angels
Go Back!Raphaelle Peale The Crucified Christ with the Virgin Mary,Saints and Angels


Go Back!


 

Raphaelle Peale

1774-1825 Peale was born in Philadelphia as the son and first child of Rachel and Charles Willson Peale, a famous portraitist. Lived in Philadelphia, on a home at the corner of 3rd and Lombard. Married Martha (Patty) McGlathery at the age of 20. First first professional exhibition was in 1795 at the age of 21. Artist. Born Raphaelle Peale in Annapolis, Maryland on February 17, 1774, the fifth child, though eldest surviving, of Charles Willson Peale and his first wife Rachel Brewer. As with all the Peale children, Raphael was trained by his father as an artist. Early in his career, the pair collaborated on portraits. On some commissions, Raphael painted miniatures while his brother, Rembrandt, painted full size portraits. In 1792, he made a trip to South America in order to collect specimens for the Peale's Museum. In 1797, with his brother Rembrandt, he traveled to Charleston, South Carolina, where they attempted to establish another museum. The plan fell through, however, and Raphael returned to painting miniatures. He married Martha McGlathery at about that same time, and with her had eight children. For about two years beginning in 1803, Raphael toured Virginia with the ??physiognotrace,' a profile making machine, with which he was briefly successful. In August 1808, he was hospitalized with delirium tremens, exacerbated by severe gout. By 1813, he was unable to walk without crutches. After the downturn in his health, in an era when most artists considered still life a subject worthy only of amateurs, he devoted himself almost exclusively to still life painting. It is for these works he is best known. Raphael Peale is today considered the founder of the American Still Life school. His work was on frequent exhibit at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts between 1814 and 1818. After reportedly indulging in a night of heavy drinking, his health destroyed, Raphael died on March 3, 1825 at age 51 at his home in Philadelphia. Peale's tightly grouped still lifes are often permeated with a delicate melancholy akin to that which characterized the life of the artist; he was an alcoholic who suffered the effects of arsenic and mercury poisoning caused by his work as a taxidermist in his father's museum. His spare, essential style may have been influenced by the Spanish still lifes he studied in Mexico and by the works of Juan Sanchez Cotan, exhibited at the Pennsylvania Academy in 1818.  Related Paintings of Raphaelle Peale :. | The Crucified Christ with the Virgin Mary,Saints and Angels | Still Life with Peaches | George Washington | Still Life with Peaches | Strawberries, Nuts |
Related Artists:
Apres Beaubrun
painted Anne d'Autriche en costume royal in ca. 1650
Martin Mijtens d.a.
Martin Mijtens d.ä., Martin Meytens, Martin Mytens, född 1648 i Haag, Holland, död 1736 i Stockholm och begravd i Maria Kyrkan, nederländsk konstnär. Far till Martin Mijtens d.y. och son till porträttmålaren Isaac Mijtens. Mijtens kom till Stockholm före eller under år 1677 och fann där ett så tacksamt fält för sin konst, att han beslöt stanna och 1681 satte han bo. Av hans första verk finns prov i Vibyholms och andra samlingar. De visar, att han hade en fin pensel, behaglig, varm, fastän tunn färg samt livlig och karakteristisk uppfattning av de skildrade. Med sina gråaktiga fonder, de ofta gulbruna draperierna och den enkla, naiva framställningen bildar Mijtens vid denna tid en bestämd motsats till David Klöcker Ehrenstrahl. Men dennes anseende och den gunst hans målningssätt vunnit var så stora, att även Mijtens måste böja sig. Så småningom blir hans bilder något anspråksfullare och djärvare, åtbörder och minspel kraftigare, bisakerna rikare, tonen i det hela mer högstämd, utan att personligheten försummas eller återgivningen av hudfärg överger den varma, åt gult dragande hållningen. Många bilder från denna hans andra period, som ungefär omfattar åren 1685- 1700, finns på Skoklosters slott, där Nils Bielke och hans grevinna, Eva Horn (i landskap), hör till mästarens bästa målningar, och på Vibyholm, i Uppsala (professor Schwedes porträtt i Uppsala museum och Olof Rudbeck d.ä.:s förträffliga bild, 1696, i medicinska fakultetens sessionsrum), i Hammers samling och på inte så få andra ställen. Konstnärens vana att högst sällan signera har gjort, att bilderna från dessa år ofta har blandats ihop med Ehrenstrahls och gått under den senares namn. Säkra skiljetecken är emellertid draperierna, som hos Mijtens saknar stil och ofta verkar tämligen slappt tecknade, och även det livligare åtbördsspelet. Man vet, att Mijtens, trots sin medtävlares anseende, var mycket eftersökt som porträttmålare och samlade förmögenhet på sin konst, så att han kunde bl.a. förvärva ett ej obetydligt konstgalleri. Han var även alltifrån 1692 och ganska länge kyrkoråd i den lilla holländska församlingen i Stockholm. 1697 och 1701 företog han resor till hembygden, den förra gången åtföljd av sin unge lärjunge Lucas von Breda. Utom denne ej obetydande konstnär utbildade Mijtens även sin son , som under det i Tyskland antagna namnet van Meytens berömde målaren (se denne), samt G. de Mar??es och möjligen flera. Man kan säga att omkring år 1700 vidtog Mijtens tredje maner. Karnationen får en dragning åt rött, som slutligen blir nästan stötande (t. ex. i Fabritius och prins Alexander av Georgiens porträtt på Gripsholms slott), teckningen vårdslösas mer, och de granna röda eller djupblå draperierna är stillösare och hårdare målade än förr. Dock lever ännu inte litet av den forna kraften i karaktärsteckningen, och anordningen bibehåller i mycket den förra prydligheten. Även denna hans nedgång finnes ej sällan företrädd i svenska samlingar. Märkligt är ett självporträtt (nu på Fånö i Uppland), emedan det enligt sägnen skall vara målat på hans höga ålderdom och under sinnessvaghet (om denna vet man för övrigt inget). Utom måleriet idkade han även gravyr samt utförde ett porträtt af Karl XI i svart maner och möjligen ett par andra blad i samma art (Gustaf Adolf de la Gardie, Georg Stiernhielm). Mijtens skall, enligt gammal uppgift, ha avlidit i Stockholm 1736; enligt en urkund levde han ännu i juli 1730. Hans målningssamling såldes av hans arvingar till preussiske överstemarskalken greve Gotter och kom inte långt därefter till storhertigen af W??rttemberg. Carl Gustaf Tessin, som tycks ha hyst mycken ringaktning för Mijtens omtalar dock, att denna samling på sin tid ansågs som den enda framstående i riket (utom grefve Johan Gabriel Stenbocks). Att Carl Gustaf Tessin vid samma tillfälle kallar Mijtens "en gammal färgskämmare" och även annars talar illa om hans konst, tycks visa att Mijtens vid mitten af 1700-talet var fullkomligt bortglömd, åtminstone sådan han varit under sin bästa tid. Sedan finns han ej heller mycket omtalad. Först genom konstföreningens utställning 1841 och Nils Arfwidssons anmälan av honom i Frey återupptäcktes han; och man fann då, att Sverige i honom ägt en konstnär av sådan betydelse, att han kan mäta sig även med våra största mästare. Hans inflytande på den svenska konstens fortbildning blev dock ej särskilt stort. David Klöcker Ehrenstrahl och David von Krafft ställer honom i det avseendet fullkomligt i skuggan.
Samuel Jackson
(1794 -1869 )


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved