Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 


   1   2   Next

Here are all the paintings of Gustaf Cederstrom 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
64714 aktstudie Gustaf Cederstrom aktstudie 1871 olja pa duk, nationalmuseum nm 4674 se
57440 albrekt av mecklenburg hanas av drottning margareta Gustaf Cederstrom albrekt av mecklenburg hanas av drottning margareta mk254 albrekt av mecklenburg hanas av drottning margaretaoljemalning,1876
57475 ansgarius predikar kristendomen Gustaf Cederstrom ansgarius predikar kristendomen mk254 ansgarius predikar kristendomen,skiss till vaggfalt i nationalmuseum,1887.belonad
57476 ansgarius predikar kristendomen Gustaf Cederstrom ansgarius predikar kristendomen mk254 ansgarius predikar kristendomen,samma skiss enligt namndens begaran omarbetad 1890,och naturligen forsamrad,jag erholl forsta pris och uppdrag att utfora vare sig den eller amne hamtat fran birgitta. efter akademiens horande andrades uppdraget till amne over gustaf vasa. i skrivelse avsade jag mig da for att ej ga i vagen for carl larsson,som inlamnat en vachker skiss, helst gustaf vasa ej intresserade mig . gustaf cederstroms avsagelse av nationalmuseiuppdraget ar en akt av storsinne vard att minnas,
57606 axel oxenstierna och richelieu Gustaf Cederstrom axel oxenstierna och richelieu mk254 axel oxenstierna och richelieu,oljemalning,1914,skiss till vaggfalt i riddarhuset . privat ago
57256 badstranden i falsterbo Gustaf Cederstrom badstranden i falsterbo mk254 badstranden i falsterbo(fargplanschen).oljemalning(skiss),1915.privat ago
57658 baptisterna Gustaf Cederstrom baptisterna mk254 baptisterna,oljemalning,1887.svenska baptistsamfundet
57615 begravningen i alsike Gustaf Cederstrom begravningen i alsike mk254 begravningen i alsike oljemalning,1888,privat ago
57610 birgitta Gustaf Cederstrom birgitta mk254 birgitta.oljemalning,1899
57212 blyertsteckning av georg von rosen,1873 Gustaf Cederstrom blyertsteckning av georg von rosen,1873 mk254 under sitt andra besok i paris hade cederstrom den forsta vintern atelje vagg ivagg med georg von rosen,for vars nobla och psykologiskt intrangande maleri han givit uttryck at sin beundran
92645 Bringing Home the Body of King Karl XII of Sweden Gustaf Cederstrom Bringing Home the Body of King Karl XII of Sweden Date 1884(1884) Medium oil on canvas Dimensions 265 X 371 cm (104.3 X 146.1 in) TTD
56310 bringing home the body of king karl xll of sweden Gustaf Cederstrom bringing home the body of king karl xll of sweden mk247 1884,oil on canvas,104.25x146 in,265x371 cm,nationalmuseum,stockholm,sweden
57211 carl emanuel cederstrom Gustaf Cederstrom carl emanuel cederstrom mk254 konstnarens far,oljemalning av gustaf cederstrom,1874
57213 carl xll:s likfard.det Gustaf Cederstrom carl xll:s likfard.det mk254 ursprungliga exemplaret,oljemalning,1878.goteborgs konstmuseum
57676 carolas portratt Gustaf Cederstrom carolas portratt mk254 carolas portratt.oljemalning,1882
57210 carolina fredrika theresia cederstrom Gustaf Cederstrom carolina fredrika theresia cederstrom mk254 konstnarens mor. oljemalning av gustaf cederstrom,1870-talets borjan.
57243 custaf cederstrom Gustaf Cederstrom custaf cederstrom mk254 gustaf cederstrom i arbete med magnus stenbock i maimo 1709
85115 David och Goliath Gustaf Cederstrom David och Goliath 1918(1918) Medium Oil on canvas Dimensions 98 x 129 cm (38.6 x 50.8 in) cyf
57216 den 30 november 1718 Gustaf Cederstrom den 30 november 1718 mk254 oljemalning,1897.lunds universitets konstmuseum
57456 den 30 november 1718 Gustaf Cederstrom den 30 november 1718 mk254 den 30 november 1718.oljemalning,1897.lunds universitets konsmuseum
57465 drag Gustaf Cederstrom drag mk254 drag,oljemalning,1919,privat ago
57441 drottning margareta Gustaf Cederstrom drottning margareta mk254 detalj ur albrekt av mecklenburg hanas av drottning margareta .oljemalning ,1877.privat ago
57458 en tirailleur Gustaf Cederstrom en tirailleur mk254 en tirailleur ,oljemalning,1902.privat ago
57439 epilog Gustaf Cederstrom epilog mk254 epilog,oljemalning,1873.nationalmuseum,stockholm
57214 faktlektion 1 ateljen Gustaf Cederstrom faktlektion 1 ateljen mk247 oljemalning av rob.lundberg 1890.privat ago.bilden,som ar fran ateljen i paris,ger konstnaren i en karakteristisk stallning framfor den under arbete varande stenbockstavlan for malmo radhus.konstnaren hamtar tydligen inspiration till sitt heroiska maleri genom egna vapenlekar
57462 fanbararen Gustaf Cederstrom fanbararen mk254 fanbararen,oljemalning,1916,privat ago
48904 Fellow XIII likfard Gustaf Cederstrom Fellow XIII likfard mk187 Oil slick pa screen 265x371cm
57666 fiskargubbe Gustaf Cederstrom fiskargubbe mk254 fiskargubbe,oljemalning ,1893.privat ago
57447 fiskarstugan vid krusenberg Gustaf Cederstrom fiskarstugan vid krusenberg mk254 fiskarstugan vid krusenberg,oljemalning,1881,privat ago
57442 folket Gustaf Cederstrom folket mk254 detalj ur albrekt av mecklenburg hanas av drottning margareta,oljemalning,1877 .privat ago
57343 fortunata Gustaf Cederstrom fortunata mk254 .fortunata,oljemalning,1870.privat ago ,studiehuvud i italiensk drakt med gul och blarandig schal,malat i paris
57345 fortunata Gustaf Cederstrom fortunata mk254 fortunata .oljemalning,1870,,konstakademien. med allt skal har konstnaren utvalt detta sitt arbete att representera honom i konstakademiens samling.malningen ar kraftfull i karaktar,farghallning och teckning
57617 fralsningsarmen Gustaf Cederstrom fralsningsarmen mk254 fralsningsarmen,oljemalning,1886. goteborgs konstmuseum
57473 fran armfelts atertag Gustaf Cederstrom fran armfelts atertag mk254 fran armfelts atertag. oljemalning,1922-23.livregementet till hast
57347 fran fontainebleau Gustaf Cederstrom fran fontainebleau mk254 fran fontainebleau,oljmalning,1870
57670 francesco Gustaf Cederstrom francesco mk254 francesco.oljemalning,1872
57667 fransk tullsoldat Gustaf Cederstrom fransk tullsoldat mk254 fransk tullsoldat. oljemalning,1882 . norrkopings museum
57221 gott kvarter Gustaf Cederstrom gott kvarter oljemalning(skiss),1882.privat ago,interioren till denna genreaktiga malning med karoliner som forplagas i en bondgard ar hamtad fran en fiskarstuga pa krusenberg.
57435 gudssmaderskan Gustaf Cederstrom gudssmaderskan mk254 oljemalning,1872.nationalmuseum
57472 gula garden Gustaf Cederstrom gula garden mk254 gula gardenoljemalning,1922,privat ago
57434 gumma med getter Gustaf Cederstrom gumma med getter mk254 oljemalning,1874.privat ago
57485 gustaf Gustaf Cederstrom gustaf gustaf oljemalning,1908 to 1909
57265 hjorthuvud Gustaf Cederstrom hjorthuvud mk254 hjorthuvud(a hogersidan). oljemalning.1869,privat ago
57662 hos de husvilla Gustaf Cederstrom hos de husvilla mk254 hos de husvilla,oljemalning,1893
57664 hos de husvilla Gustaf Cederstrom hos de husvilla mk254 hos de husvilla . oljemalning 1894. privat ago
57725 i tankar Gustaf Cederstrom i tankar mk254 i tankar oljemalning,1899
57449 interior Gustaf Cederstrom interior mk254 interior,fran laxbrostugan pa skansen .studie i olja till likvakan i tistedalen,1893
57661 interior Gustaf Cederstrom interior mk254 interior.studie till hos de husvilla,1889.prins eugens samling,valdemarsudde
57663 interior Gustaf Cederstrom interior mk254 interior,studie till.hos de husvilla.1889
57659 interior,arilds kapell Gustaf Cederstrom interior,arilds kapell mk254 interior,arilds kapell,oljemalning,1888
57463 karolin Gustaf Cederstrom karolin mk254 karolin,oljemalning,1889,privat ago
57567 kartong Gustaf Cederstrom kartong mk254 kartong for glasmalning i halsingborgs radhus cederstrom skildrar en rad historiska kungabesok i staden ulrika eleonora d. a . som fredens underpant ros i land i halsingborg,tydligen ej utan valbefogad undran over vad hon gar till motes
57571 kartong Gustaf Cederstrom kartong mk254 kartong for galsmalning i halsingborgs radhus . sign.1897 karl x gustaf stiger i land efter roskildefreden, odmjukt halsad av sina nya undersatar
57572 kartong Gustaf Cederstrom kartong mk254 kartong for galsmalning i halsingborgs radhus,1896 karl xi inspekterar befastningsarbetena. i bakgrunden halsingborgs karna
57574 kartong Gustaf Cederstrom kartong mk254 kartong till glasmalning i halsingborgs radhus,1896 karl xiv johan som nyvald kronprins stiger forsta gangen i land pa svensk jord han halsar med fransk elan och tas emot av sjalvmedvetna skaningar se husaren till hoger!
57599 kartong Gustaf Cederstrom kartong mk254 kartong till glasmalning i halsingborgs radhus,1869 oscar i och hans soner. konstnaren har varit road av att korrekt aterge detaljerna i uniformerna och den kungliga vagnen
57601 kartong Gustaf Cederstrom kartong mk254 kartong till glasmalning i halsngborgs radhus.1896 oscar ii oppnar riksdagen omgiven av sina soner och sin stora vakt. det oscarianska skedet har har dokumentariskt skildrats i all dess glans
57260 klockaren c.ericssen Gustaf Cederstrom klockaren c.ericssen mk254 klockaren c. ericssen.oljemalning.1867.privat ago
57675 komstnarens hustru Gustaf Cederstrom komstnarens hustru mk254 komstnarens hustru,oljemalning,1878.privat ago
57673 konstnarens far Gustaf Cederstrom konstnarens far mk254 konstnarens far,carl emanuel cederstrom 1804 to 1902.oljemalning,1876. privat ago
57672 konstnarens hustru Gustaf Cederstrom konstnarens hustru mk254 konstnarens hustru,oljemalning,1878,privat ago
57674 konstnarens hustru Gustaf Cederstrom konstnarens hustru mk254 konstnarens hustru i svart sammetsklanning. oljemalning,1876. privat ago
57470 kortspelare Gustaf Cederstrom kortspelare mk254 kortspelare.oljemalning,1921,privat ago
57254 kristus predikar for fiskarena Gustaf Cederstrom kristus predikar for fiskarena mk254 oljemalning(skiss),1895.privat ago.(jfr n:r 98 i bildavdelningen.)
57660 kristus predikar for fiskarena Gustaf Cederstrom kristus predikar for fiskarena mk254 kristus predikar for fiskarena,oljemalning,1895. privat ago
57251 kvinnobanken Gustaf Cederstrom kvinnobanken mk254 kvinnobanken i arilds kapell.oljemalning,1888,privat ago
57443 landskap Gustaf Cederstrom landskap mk254 oljemalning,malad 1887 pa lile de la grande chatte vid courbevoie,utmarkt,har begagnats till flera arbeten dar steppen forekommer.standaret,poltava m. fl,privat ago
71167 likfard Gustaf Cederstrom likfard nationalmuseum, stockholm. se
57679 liljorna Gustaf Cederstrom liljorna mk254 oljemalning,1879. privat ago
57246 magnus stenbock i malmo 1709 Gustaf Cederstrom magnus stenbock i malmo 1709 mk254 oljemalning,1889,malmo radhus.
57478 magnus stenbock i malmo 1709 Gustaf Cederstrom magnus stenbock i malmo 1709 mk254 magnus stenbock i malmo 1709.oljemalning,1889
57483 magnus stenbock vid halsingborg Gustaf Cederstrom magnus stenbock vid halsingborg mk254 magnus stenbock vid halsingborg,oljemalning,1920
57248 marseljasen Gustaf Cederstrom marseljasen mk254 skulptur 1836 av francois rude,den romantiska skulpturens storsta namn i frankrike,pa triumfbagen a place de l'etoile i paris,gustaf cederstrom beundrade detta verk och lat sin framstallning av magnus stenbock i malmo 1709 fargas av dess hanforda offerstamning
57444 mazeppa och carl xll Gustaf Cederstrom mazeppa och carl xll mk254 mazeppa och carl xll,oljemalning,1880,privat ago
57244 militarkok Gustaf Cederstrom militarkok mk254 illustration i lundaprofessorn a.quennerstedts indelte soldaten,utgiven 1887
57677 min hustru vid stranden Gustaf Cederstrom min hustru vid stranden mk254 min hustru vid stranden, oljemalning,1882 . privat ago
57215 miss catherine booth Gustaf Cederstrom miss catherine booth mk254 studie till fralsningsarmen,1886.goteborgs konstmuseum
57618 miss catherine booth Gustaf Cederstrom miss catherine booth mk254 miss catherine booth,detalj ur fralsningsarmen. en stor vacker teckning efter samma modell finnes i goteborgs konstmuseum plansch i textavd
57437 morka stunder Gustaf Cederstrom morka stunder mk254 oljemalning,1875 en fortvivlad malare sitter framfor sitt staffli med huvudet stott i handen ,paletten slangd pa golvet framfor den slocknade kaminen,vid dorren star hans gamla vithariga staderska med handen pa laset. motivet upprepat 1878, da med den skillnaden,att den gamla staderskan bytts ut mot den italienska fortunata . det biktar ett kanslolage,som ej var frammande for den unge konstnaren sjalv
57450 narva Gustaf Cederstrom narva mk254 narva,oljemalning,1881.privat ago
57451 narva Gustaf Cederstrom narva mk254 narva,kartong,1905,gava av grosshandlare algot fr. nordlind till ett lanerat konstmuseum i uppsala, deponerad i uppsala slott
57436 negerhuvud Gustaf Cederstrom negerhuvud mk254 oljemalning,1871
57602 olaus rudebeck demonstrerar sin upptackt av lymfkortlarna for drottning kristina Gustaf Cederstrom olaus rudebeck demonstrerar sin upptackt av lymfkortlarna for drottning kristina mk254olaus rudebeck demonstrerar sin upptackt av lymfkortlarna for drottning kristina. oljemalning,1915. privat ago
57471 ordonnansen Gustaf Cederstrom ordonnansen mk254 ordonnansen,oljemalning,1881,privat ago
57455 pa post Gustaf Cederstrom pa post mk254 pa post. oljemalning,1880. sign a mon viril ami lennart. gustaf cedersstrom 1880. a mon uiril ami.till min manlige van hur betecknande for gustaf cederstrom
57464 pa post Gustaf Cederstrom pa post mk254 pa post oljemalning,1918
57459 pa vag till hundturken Gustaf Cederstrom pa vag till hundturken mk254 pa vag till hundturken,oljemalning,1916,privat aog
57668 pojke med kalke Gustaf Cederstrom pojke med kalke mk254 pojke med kalke oljemalning,1889. privat ago
57678 portrattstudie Gustaf Cederstrom portrattstudie mk254 portrattstudie . oljemalning,1883. prins eugens samling,valdemarsudde
57726 portrattstudie Gustaf Cederstrom portrattstudie mk254 portrattstudie oljemalning,1909
57220 regementests kalk Gustaf Cederstrom regementests kalk mk254 oljemalning,1900.privat ago aterfinnes med kommentarer som n:r 42 i bildavdelningen
57452 regementets kalk Gustaf Cederstrom regementets kalk mk254 regementets kalk ,oljemalning,1900 privat ago
57460 revelj Gustaf Cederstrom revelj mk254 revelj,oljemalning,1902.privat ago
57453 silverpukor Gustaf Cederstrom silverpukor mk254 silverpukor,studie till regementets kalk ,1899 privat ago
57671 sjalvportratt Gustaf Cederstrom sjalvportratt mk254 sjalvportartt med en stor gra hatt mot rod fond . oljemalning,1871, privat ago
57665 sjomansankan Gustaf Cederstrom sjomansankan mk254 sjomansankansjomansankan.oljemalning,1885,kalmar konstforening
57445 skansgravare Gustaf Cederstrom skansgravare mk254 skansgravare,oljemalning,1880,privat ago
57669 skogvaktare andersson Gustaf Cederstrom skogvaktare andersson mk254 skogvaktare andersson pa krusenberg.oljemalning,1882-83
57466 smockan Gustaf Cederstrom smockan mk254 smockan.oljemalning ,1915
57467 snolandskap Gustaf Cederstrom snolandskap mk254 snolandskap,krusenberg.oljemalning,1891.prrivat ago

   1   2   Next

Gustaf Cederstrom
Swedish Painter, 1845-1933,was a Swedish painter, most known for his painting Karl XII:s likfärd (The funeral transport of Charles XII). He was born and raised in Stockholm. His father was Carl Emanuel Cederström and his mother was Carolina Fredrika Theresia af Ugglas. He married Amalia Katarina Jaeder in 1878
Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved